About

Het is zover!
Vanaf nu kun je online de lekkerste burgers, bieren en tosti’s bestellen!

Wil je een bestelling doorbellen? Dat kan, op 073 7200877.
We zijn geopend voor afhaal van donderdag t/m zondag van 14.00u tot 21.00u.

Check al onze gerechten en bestel hier online!

Contact & Reservation

Lepelstraat 35, 5211DP
‘s-Hertogenbosch

Bel ons op 073 7200877

Mail naar info@bar35.nl

Tijdelijke openingstijden voor afhaal en bezorging:

Don t/m zon: 14:00 – 21:00